FFANY - 2015 Gala at The Waldorf Astoria - Shahar Azran / SA PRO, Inc.